Blog

Evolva werkplekleren 3.0 als koploper in het Zorgpact.

Kopgroep Zorgpact van start met het Evolva werkplekleren 3.0 project als voorbeeld voor succesvolle innovatie. Het is daarmee een van de eerste zeven regionale voorbeeldprojecten van samenwerking tussen onderwijs, zorg en overheid. We zijn heel trots dat onze samenwerking in Evolva Werkplekleren 3.0 is benoemd als voorbeeldproject. We bleven niet zoals in deze cartoon bij de pakken neerzitten. Voor onze cliënten en medewerkers is het belangrijk om goed en duurzaam voorbereid te zijn op de toekomst. future of innovation managementOm de kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen, is innovatie nodig. Bij Evolva Werkplekleren 3.0 maken we gebruik van de nieuwste leertechnologie voor kennisdeling en teamleren in een virtuele omgeving. De kracht van de samenwerking zit in het feit dat het project van binnenuit de zorgorganisaties wordt geïnitieerd. Dat geeft veel betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden.

Op 9 oktober lanceert het Zorgpact de kopgroep van vernieuwende en succesvolle initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, maakte de eerste zeven koplopers bekend. Limburg is daarin goed vertegenwoordigd met maar liefst drie goede voorbeelden: Zorgtechniek Limburg, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en Evolva werkplekleren 3.0.

Alle drie initiatieven waarin het opleiden van goede zorgprofessionals nu en in de toekomst centraal staat. De koplopers hopen anderen te inspireren tot nieuwe of hechtere samenwerking en nodigen hen uit zich ook aan te sluiten bij de Kopgroep. Vanuit het Zorgpact roept Terpstra bestuurders en professionals in onderwijs, zorg en overheid op samen aan de slag te gaan. Terpstra: "De samenwerking tussen zorg en onderwijs moet allereerst in de regio plaatsvinden. Daar treffen onderwijs- en zorginstellingen elkaar en daar kan goed worden ingespeeld op de specifieke zorgbehoefte van elke regio."

De koplopers onderscheiden zich door het regionale karakter van de samenwerking, met partners vanuit de 'gouden driehoek' onderwijs, zorg en overheid en concrete resultaten die bijdragen aan een verbeterde aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Koplopers zijn een lerende community en inspiratiebron

De Kopgroep vormt de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Met het delen van ervaringen en resultaten dienen zij als inspiratiebron voor andere regio's en instellingen. Tegelijk leren de koplopers van en met elkaar over bijvoorbeeld de aanpak en het overkomen van belemmeringen. Zo vormen zij een "community" waarbij steeds meer initiatieven kunnen aansluiten. De eerste 25 koplopers zullen zichzelf tijdens de Landelijke Werkdag Zorgpact op 2 december presenteren. Doekle Terpstra: "Die voorbeelden laten perfect de kracht van het Zorgpact zien: de samenwerking in de regio. Ze laten zien hoe de invulling er in de praktijk eruit kan zien."

Limburg koploper in samenwerking

Drie van de zeven voorbeelden uit de Kopgroep zijn afkomstig uit Limburg: Zorgtechniek Limburg, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en Evolva werkplekleren 3.0. Alle drie deze projecten worden gedragen door een gezamenlijke visie dat Onderwijs, Zorg en Technologie elkaar heel hard nodig hebben om de noodzakelijke innovaties door te voeren.

Laatst aangepast opdinsdag, 13 oktober 2015 14:54
Jan Valkenborgh

 

Projectadviseur Evolva werkplekleren 3.0. Zaakvoerder Metanoia Management consulting.

Website: https://janvalkenborgh.wordpress.com/

Log in