Alumni

Van een andere manier van opleiden naar een andere manier van werken

Het alumni netwerk is een voorziening die Evolva aanbiedt aan de afgestudeerden van de leergang Expert werkplekleren.

Het is ook een ideale manier om de contacten te faciliteren tussen de alumni en het Evolva netwerk. Met het alumni netwerk zorgen we ervoor dat oud studenten contacten met elkaar hun docenten en de diverse werkvelden kunnen onderhouden. We bieden de alumni ook de kans om hun speciaal verworven competentie in te zetten als adviseur in andere organisaties met het ontwerpen en implementeren van het leren op de werkplek.

Voor de alumni, hun docenten en het beroepenveld organiseren we met het Evolva netwerk twee keer per jaar een themabijeenkomst waarbij zowel opleidingsgerelateerde als actuele onderwerpen aan bod kunnen komen.

Wil je meer weten over onze adviseurs en trainers, aarzel dan niet en neem contact op via het contactformulier.

Log in