• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

    verbindend leiden

 

Lees meer

logo Zorg aan Zet

In het project Evolva (Werkplekleren 3.0) werken diverse Limburgse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen. Zorg aan Zet is deelnemer van het eerste uur. Als verbinder en samenwerker pur sang, heeft Zorg aan Zet dit project opgenomen onder hun programmalijn Kwalificeren voor Zorg en Welzijn. 

De langdurige zorg staat voor een uitdagende transformatie als gevolg van hervorming van de AWBZ, WMO, Jeugdwet en overheveling van taken naar de gemeenten. Het effectief en efficiënt aanboren van het aanwezige kennispotentieel wordt daardoor nog belangrijker.
Dit stelt zorgorganisaties voor geheel nieuwe uitdagingen en kansen: 

  

 

  • Op welke manieren kan de kennisproductie en kennisdeling via werkplekleren worden gemobiliseerd?
  • Welke kennis moet daarbij worden weerhouden, welke toegepast en gedeeld?
  • Hoe kan werkplekleren effectief worden georganiseerd?
  • Welke kansen en beperkingen dienen zich aan als gebruik gemaakt wordt van virtuele leerlandschappen en hoe moeten die worden gemanaged?

Deze uitdagingen gelden niet alleen de kennisproductiviteit van zittende medewerkers in de zorgorganisaties; onderwijsinstellingen kennen dezelfde uitdaging. Studenten en stagiaires vinden het uitermate belangrijk en relevant dat de aangeboden theoretische kennis herkenbaar en toepasbaar is in hun werkpraktijk. Bovendien zijn studenten veel meer vertrouwd met internettechnologie, social media en het samen problemen oplossen via digitale forums.

Letterlijk samen meer kennis produceren en delen via een Virtueel Leerlandschap (VLS) is de kern van het project. Van werkplekken worden in het project onderwijsleersituaties gemaakt, die met internettechnologie met elkaar worden verbonden en ondersteund met vormen van social learning. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om ‘anytime, anywhere´ kennis te kunnen produceren en te delen. Door de samenwerking kunnen kennis, feedback, professionele consultatie en informatie d.m.v. werkplekleren 3.0 worden verzameld en gedeeld op een schaal die eerder voor onmogelijk gehouden werd. De toegankelijkheid tot de geproduceerde kennis wordt enorm verbeterd evenals de bereikbaarheid ervan voor zeer grote groepen medewerkers.

Log in