De SIM Leerwerkfabriek

Bedrijven in de procesindustrie maken zich zorgen over de verwachte uitstroom van gekwalificeerde medewerkers omdat deze veelal ouder zijn dan 55+. Bovendien hebben ook zij, door de krapte op de arbeidsmarkt, problemen met het invullen van vacatures. Vandaar dat de SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) start met het zelf opleiden van mensen waarbij extra ingezet wordt op de beroepspraktijkvorming. Aan het woord zijn Sonja Demandt, directeur Parkmanagement BV/Secretaris LWV en Lou Fredrix, Partner binnen TRIGOS  Support.

Kwaliteit plus ontzorgen

De belangrijkste redenen om zelf en gezamenlijk op te leiden is de behoefte aan kwaliteit en het ontzorgen van de interne organisatie. In de LeerWerkFabriek krijgen nieuwe en zittende medewerkers de kans te leren en zich te ontwikkelen binnen de beroepscontext. Ze ontwikkelen hun beroepscompetenties in een levensecht bedrijf. Opleiden voor bedrijven, binnen bestaande bedrijven, maakt kandidaten op een meer realistische manier interessant voor de arbeidsmarkt. Het vraagt vooral om een andere visie op leren in het algemeen en een andere mindset ten aanzien van het leren op de werkplek.

Louter voordelen

“Bestaande opleidingen duren vaak te lang en mensen blijken daarna toch nog niet snel inzetbaar. Daarnaast zagen we ook mensen die wel geschikt zijn maar nog niet de juiste opleiding c.q. diploma hebben,” aldus Sonja en Lou. “We weten inmiddels dat als je mensen snel en goed inzetbaar wil hebben, je ze vooral moet opleiden op de werkplek, via werkplekleren dus. Maar hoe krijg je managers en de opleidingsinstituten hierin mee?” Sonja Demandt legt uit dat hier juist de collectiviteit van ondernemersvereniging de SIM een belangrijke rol speelt: “Via de SIM kunnen we de bedrijven op maat faciliteren en goede afspraken maken met de mbo-onderwijsinstellingen Arcus en Leeuwenborg die samenwerken in het Techniekcollege Zuid-Limburg. Maar het is vooral doordat je het in een collectief organiseert, dat er een duidelijke meerwaarde ontstaat voor alle betrokken partijen. Medewerkers zijn sneller en beter inzetbaar en kunnen - als het nodig is of als ze dat zelf willen - ook gemakkelijk in een ander deelnemend bedrijf gaan werken. Daarmee voelen zij zich gehoord en serieus genomen. De toppers of ‘goudhaantjes’ komen door het werkplekleren veel sneller in beeld van HR-afdelingen, hetgeen leidt tot doorgroei en ontwikkeling op maat.”

Begeleiding op de werkplek

Op de werkplekken en in de teams zijn de ervaren medewerkers vaak overvraagd en te druk met de eigen taken. Daarom wordt de concrete leer-werkbegeleiding in de fabrieken zelf georganiseerd en gefaciliteerd door TRIGOS Support. Opnieuw een voorbeeld van hoe door samen te werken iedereen voordeel heeft.

IBO-methodiek

Lou FredrixLou Fredrix legt uit dat ze in de praktijkbegeleiding werken met een methodiek van Integrale Beroepsopdrachten (IBO) die onderdeel uitmaakt van het examendossier c.q. portfolio van de ROC. “Deze methodiek is ontwikkeld in het project ‘Tech2Create’. Uniek hierbij is dat TRIGOS, samen met de ervaren medewerkers uit de bedrijven, kennismodules maakt, gebaseerd op de werkprocessen in de specifieke fabriek. De impliciete kennis die uniek is voor de werkplek en die veelal in de hoofden zit van de ervaren medewerkers (de zogenaamde ‘grijze kennis’) wordt zo opgehaald en toegankelijk gemaakt voor nieuwkomers. Wij ontzorgen de bedrijven door ervaren externe praktijkbegeleiders naar de werkplek te sturen om daar de trainees de IBO te laten realiseren. De eigen interne experts beoordelen het functioneren van de trainee en de IBO vakinhoudelijk. We merken dat steeds meer interne experts enthousiast raken om op deze manier mee te werken aan de werkbegeleiding van nieuwkomers. Dit komt omdat je mensen aanspreekt op hun deskundigheid. Uiteindelijk bepaalt een proeve van bekwaamheid op de werkplek of de trainee voldoet aan het landelijke kwalificatiedossier.”

Commitment en awareness

Belangrijk voor Sonja Demandt is dat je bij zowel management, als HR-adviseurs, praktijkwerkbegeleiding en de medewerkers in opleiding tegelijk het onderwerp agendeert en dat de directie een commitment afgeeft om er actief mee aan de slag te gaan. “Er moet een gezamenlijk awareness groeien dat werken en leren meer in elkaar overvloeien, dat je blijvend kunt investeren zonder dure cursussen én dat je voor werkplekleren structureel en nauw moet samenwerken met opleidingsinstituten.” Het feit dat er momenteel vrijwel overal krapte is op de arbeidsmarkt en er problemen zijn met het invullen van vacatures en het krijgen van goede mensen helpt wel om directies, managers en HR-adviseurs mee te krijgen in die nieuwe mindset.

Bewezen

Sonja en Lou bezoeken frequent de directies, managers en HR-adviseurs van de deelnemende bedrijven. Daar leren zij in de praktijk om minder te kijken naar het afvinken van het papiertje of diploma en meer te zoeken naar nieuwe kansen voor hun ondernemerschap. De SIM heeft reeds bewezen dat door de collectiviteit het werken aan kwaliteit in brede zin beter en gemakkelijker wordt. Nu ervaart men dat werkplekleren via de LeerWerkFabriek ook een belangrijk gebied is voor die kwaliteitsverbetering en flexibiliteit omdat door het collectief van de SIM LeerWerkFabriek werk en zorg uit handen wordt genomen.  

Download de Powerpoint Presentatie

Log in