Koploper Voorbeelden

Leren op de werkplek, leren door te doen

De onderstaande organisaties hebben via pilots en of projecten specifieke competenties opgebouwd met afzonderlijke onderdelen  van het concept werkplekleren 3.0. Ze delen hierbij hun specifieke kennis. De onderliggende visie is dat er ook heel veel geleerd wordt van het delen en het laten meekijken en bevraagd worden door andere organisaties. Op die manier wordt het eigen leervermogen van de koploper organisaties groter.

 • Alles
 • Leercoach
 • Leerinhoud
 • Leerklimaat
 • Skills
 • Teamleren
 • Werkprocessen
 • Leerhuis aan de Pas te Bunde

  Een vorm van teamleren waarbij het informele leren hoog in het vaandel staat. De samenwerking met de onderwijsinstelling is essentieel evenals de beschikbaarheid van didactisch goed geschoolde leercoaches

  Lees Meer
  • Leercoach
  • Teamleren
  • Werkprocessen
 • De zorg van de nabije toekomst vraagt om een omslag in de opleiding en de zorgberoepen. De deelnemers werken met andere vormen van leren in de praktijk.
  Lees Meer
  • Leerinhoud
  • Skills
  • Teamleren
 • De Meander leerbus

  Met de leerbus wordt ingespeeld op een urgent en relevant vraagstuk uit de beroepspraktijk van verzorgenden.

  Lees Meer
  • Leerinhoud
  • Leerklimaat
  • Teamleren
 • In de innovatieve en lerende cultuur dragen senior medewerkers hun ervaring en kennis systematisch en structureel over.
  Lees Meer
  • Leercoach
  • Skills
  • Werkprocessen
 • Voor informeel leren is investeren in nieuwe leervaardigheden essentieel. Docenten geven de onderwijsvernieuwing vorm via High Impact learning
  Lees Meer
  • Leerinhoud
  • Skills
  • Teamleren
 • De werkplek wordt met inzet van een zichtbare leercoach/praktijkopleider omgebouwd tot een rijke leeromgeving waarin de integrale beroepsopdrachten centraal staan.
  Lees Meer
  • Leercoach
  • Leerinhoud
  • Leerklimaat
  • Werkprocessen
 • Samen lerend op weg

  Ontwikkelen en werken liggen in elkaars verlengde. Het creëren van een rijke leeromgeving is een cultuurverandering die gepaard gaat met vallen en opstaan.

  Lees Meer
  • Leercoach
  • Leerklimaat
  • Skills
  • Teamleren
 • Zorgtechnicus bij ZTL

  innovatie en kennisoverdracht kregen pas echt betekenis door de Intensieve samenwerking, rondom de nieuwe opleiding tot zorgtechnicus.

  Lees Meer
  • Leerinhoud
  • Skills
  • Teamleren
 • Zelforganiserende teams

  Meer zelfsturing is een sociaal proces waarin communicatieve en sociale vaardigheden het voertuig zijn.

  Lees Meer
  • Leerinhoud
  • Leerklimaat
  • Teamleren

Log in