• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

  verbindend leiden

 

Lees meer

 • Nieuwsflits

  Zorg aan Zet wordt vanaf 1 januari kartrekker

  Download de nieuwsflits in PDF Formaat.

  Lees Meer
 • Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  De kern van Evolva, "Evolva werkplekleren 3.0",  is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst.

  Wij zijn SGL, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool, Zorg aan Zet, Fontys, Meandergroep, Levanto, Radar, SIM Leer Werk

  Lees Meer
 • Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Toen we een jaar of twee geleden met Evolva en werkplekleren begonnen, startten we met een vrij beperkte, algemene definiëring: werkplekleren vindt plaats in reële arbeidssituaties als leeromgeving en de leerobjecten zijn de dagdagelijkse verbeterpotenties uit de praktijk. De opdracht die Hans kreeg van de stuurgroep: is dit een proven concept? Oftewel: is werkplekleren een model, een gedachtengoed dat daadwerkelijk bruikbaarheidswaarde heeft en dat zich in de praktijk gaat bewijzen? De hele korte samenvatting is: “Ja.” De iets uitgebreidere – met acht aanbevelingen - vind je hieronder.

  Lees Meer
 • Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden is er voor iedereen die zoekt naar nieuwe aanknopingspunten om de leiderschapsvraagstukken van de steeds knellender wordende arbeidsmarkt aan te pakken. We zijn er voor iedereen die denkt dat het anders kan, mensgericht met vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Maar ook slimmer, innovatiever en leuker. En voor al diegenen die kritisch durven toegeven dat ze nog niet weten hoe ermee te beginnen.

  Lees Meer
 • 1

Door Jan Valkenborgh, kwartiermaker Evolva en bestuurslid Verbindend Leiden

Leren op de werkplek is niet nieuw. Denk alleen al aan de meester-gezelconstructie uit de middeleeuwen en je weet dat leren op de werkplek al eeuwenoud is. Maar hoe blijf je in de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt, innovatie en performancedruk van de werkplek een goede leeromgeving maken? Intussen is duidelijk dat werkplekleren zeer veel kansen heeft voor het aantrekken van nieuw personeel en een goede basis is voor een leven lang leren. Echter het gedijt niet in een omgeving van hiërarchisch leidinggeven, centrale sturing en administratieve regie. Voor werkplekleren is er juist behoefte aan ‘verbindend leiderschap’.

Om te komen tot het meer ‘gebruikersvriendelijk’ maken van werkplekleren is het partnerschap tussen de Coöperatie Verbindend Leiden en Evolva een heel logische en vanzelfsprekende samenwerking. Twee vragen die bij managers en bestuurders op dit moment bovenaan op de agenda hebben staan, zijn deze naar meer leeromgeving op de werkplek en medewerkers met de juiste competenties voor de toekomst. Coöperatie Verbindend Leiden staat o.a. voor leren door te delen, leren van onze verschillen en van onze ervaringen uit de verschillende domeinen zoals overheid, semi overheid en de markt. Vandaar dat we de voorbije maanden samen vorm zijn gaan geven aan initiatieven als Het congres op 7 juni 2018, dat een visionaire bijeenkomst was rondom Leren en Leiderschap en het leerwerkbezoek aan Medtronic Operations Center in Heerlen. Een andere visie op werk, bedrijfsvoering, innovatie en groei lijkt zich aan te dienen met nieuwe vormen voor de medewerkers om hun dagelijkse werk te organiseren. Reflecterend op de beide bijeenkomsten zien we ons partnerschap vooral als een zoektocht naar nieuwe aanknopingspunten om de vraagstukken die er momenteel leven in organisaties aan te pakken. We hebben geen routekaart voor de samenwerking Evolva - Coöperatie Verbindend Leiden, wel de intentie en het geloof om deze samenwerking duurzaam vorm te geven. Door nog meer samen op te trekken willen we komen tot concrete inspiraties over ‘Hoe werkplekleren en verbindend leiderschap elkaar nodig hebben’.


Evolva Group - Samenwerking Coöperatie Verbindend LeidenEvolva Group - Samenwerking Coöperatie Verbindend LeidenEvolva Group - Samenwerking Coöperatie Verbindend LeidenEvolva Group - Samenwerking Coöperatie Verbindend LeidenEvolva Group - Samenwerking Coöperatie Verbindend LeidenEvolva Group - Samenwerking Coöperatie Verbindend LeidenEvolva Group - Samenwerking Coöperatie Verbindend Leiden 

Log in