• "Evolva" en "Coöperatie Verbinden Leiden"

  verbindend leiden

 

Lees meer

 • Nieuwsflits

  Zorg aan Zet wordt vanaf 1 januari kartrekker

  Download de nieuwsflits in PDF Formaat.

  Lees Meer
 • Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  Duurzame samenwerking zorg, techniek en onderwijs rondom werkplekleren

  De kern van Evolva, "Evolva werkplekleren 3.0",  is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers. Het maakt ons veel wendbaarder voor en in de toekomst.

  Wij zijn SGL, Gilde Opleidingen, Zuyd Hogeschool, Zorg aan Zet, Fontys, Meandergroep, Levanto, Radar, SIM Leer Werk

  Lees Meer
 • Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Is werkplekleren een proven concept? Projectadviseur Hans Jonker: “Ja!”

  Toen we een jaar of twee geleden met Evolva en werkplekleren begonnen, startten we met een vrij beperkte, algemene definiëring: werkplekleren vindt plaats in reële arbeidssituaties als leeromgeving en de leerobjecten zijn de dagdagelijkse verbeterpotenties uit de praktijk. De opdracht die Hans kreeg van de stuurgroep: is dit een proven concept? Oftewel: is werkplekleren een model, een gedachtengoed dat daadwerkelijk bruikbaarheidswaarde heeft en dat zich in de praktijk gaat bewijzen? De hele korte samenvatting is: “Ja.” De iets uitgebreidere – met acht aanbevelingen - vind je hieronder.

  Lees Meer
 • Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden

  Werkplek Leren 3.0 en Verbindend Leiden is er voor iedereen die zoekt naar nieuwe aanknopingspunten om de leiderschapsvraagstukken van de steeds knellender wordende arbeidsmarkt aan te pakken. We zijn er voor iedereen die denkt dat het anders kan, mensgericht met vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Maar ook slimmer, innovatiever en leuker. En voor al diegenen die kritisch durven toegeven dat ze nog niet weten hoe ermee te beginnen.

  Lees Meer
 • 1

Er is wederom een gigantische krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers en overheden hebben moeite om aan personeel te komen en zij vragen onderwijsinstellingen om in snel tempo veel meer mensen op te leiden. Er wordt gefocust op zij-instromers, meer stageplaatsen, laagopgeleiden, mensen met migratie-achtergrond, levenlang leren en nieuwe arbeidsvormen. Bij Evolva zien we dat dergelijke initiatieven succesvol kunnen zijn op voorwaarde dat zowel de werkvloer als de onderwijsinstellingen intensief betrokken zijn.

Leren op de werkplek zal meer en meer gemeengoed worden. We zien dat docenten wekelijks in de fabriek en zorginstelling aanwezig zijn en dat de ervaringsdeskundigen en werkcoaches uit de beroepspraktijk gastlessen verzorgen op school. Medtronic, SGL Aan de Pas, Mondragon Team Academie en MeanderZorggroep, de vier praktijkvoorbeelden die in deze nieuwsbrief aangehaald worden, laten zien hoe zij dit concreet mogelijk maken. Intussen stapelen de good practice voorbeelden zich op en komt er steeds meer kennis beschikbaar over hoe je een goede leeromgeving op de werkplek creëert. Over dit laatste gaan ook de meeste vragen van organisaties die komen kennismaken met Evolva. Er is meer en meer behoefte aan een kennisnetwerk over werkplekleren. Goede praktijkvoorbeelden met elkaar verbinden en toegankelijk maken voor anderen: dát wordt de koers die Evolva de komende twee jaar gaat varen. Niet te lang praten over werkplekleren maar doen, kennis delen en de krachten bundelen zodat we werkplekleren gebruikersvriendelijk kunnen maken. Een belangrijke partner voor Evolva is de coöperatie Verbindend Leiden. Willen we meer kennisontwikkeling in de bedrijven zelf plaats laten vinden, dan is er een ander type leiderschap nodig. Zaken als productieafspraken, centrale sturing en administratieve regie verhouden zich immers moeilijk met de ruimte die noodzakelijk is om vorm te geven aan teamleren en informeel leren. Ook hierover lees je meer in deze nieuwsbrief.

Leon Poels, Raad van Bestuur SGL en projecteigenaar Evolva Werkplekleren 3.0


Evolva Group - Krapte op de arbeidsmarktEvolva Group - Krapte op de arbeidsmarktEvolva Group - Krapte op de arbeidsmarktEvolva Group - Krapte op de arbeidsmarktEvolva Group - Krapte op de arbeidsmarktEvolva Group - Krapte op de arbeidsmarktEvolva Group - Krapte op de arbeidsmarkt 

Log in